Gökler,Yer,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Big Bang
Başlangıçta Allah göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı...

(Yaratılış, 1:1-2)Gökler,Yer,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Big Bang
Allah, "Suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın" diye buyurdu. Ve öyle oldu. Allah gökkubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. Kubbeye "Gök" adını verdi...

(Yaratılış, 1:6-8)Gökler,Yer,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Big Bang
...Rab Allah göğü ve yeri yarattığında…

(Yaratılış, 2:4-5)Gökler,Yer,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Big Bang
... Tek Rab Sensin. Gökleri, göklerin göklerini, bütün gök cisimlerini, yeryüzünü ve içindeki herşeyi, denizleri ve içlerindeki herşeyi Sen yarattın... Bütün gök cisimleri Sana kulluk eder.

(Nehemya, 9:6)Gökler,Yer,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Big Bang
Allah, "Göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün" diye buyurdu ve öyle oldu. Kuru alana "Kara", toplanan sulara "Deniz" adını verdi...

(Yaratılış, 1:9-10)Gökler,Yer,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Big Bang
Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı.

(Yaratılış, 2:1)Gökler,Yer,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Big Bang
Ya Rab, Allah'ım, ne ulusun! Görkem ve yücelik kuşanmışsın… Yeryüzünü temeller üzerine kurdun, asla sarsılmasın diye.

(Mezmurlar, 104:1, 5)